Een simpele ventilatiecheck is al voldoende


Maar eerst checken we hieronder even wat je echt verplicht bent

Vul de naam van uw organisatie in.
Vul uw naam in.
Vul uw e-mailadres in.
Vul uw telefoonnummer in.
Vul uw straat in.
Vul uw huisnummer in.
Vul uw postcode in.
Vul uw plaats in.
Vul soort gebouw in.
Vul gebouwenaantal in.
Vul Bruto vloeroppervlakte in.

Zijn er bouwtekeningen?

Kies ja of nee.

Is er sprake van mechanische ventilatie?

Is er mechanische afzuiging met natuurlijke toevoer aanwezig?

Wordt er gebruik gemaakt van een warmteterugwinning- (wtw-) systeem?

Vindt er recirculatie plaats tussen de verschillende ruimten?

Het verversen van de binnenlucht gebeurt via kieren/roosters/spuien en kan door middel van het openen van deuren en/of ramen.

Het verversen van de binnenlucht gebeurt door middel van balansventilatie zonder recirculatie?

Het systeem is bedoeld om lokaal te verwarmen of te koelen en niet om te ventileren?

Wordt de gecirculeerde lucht gefilterd door een HEPA-, F9- of MERV 13 filter?

In welke staat bevinden de filters zich? In correcte-, functionele-, gereinigde- of beschadigde staat?

Worden de ruimten voldoende geventileerd (conform Bouwbesluit)?

Ik heb het privacy beleid gelezen en ik ga hier mee akkoord.